Epipactis rhodanensis A. Gévaudan & Robatsch
= Epipactis bugacensis subsp. rhodanensis (A. Gévaudan & Robatsch) Wucherpf.
Orchidaceae
Epipactis du Rhône
Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 04/08/2016 Jougne (Doubs - France) le 29/07/2016

Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 29/07/2016

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Pont-d'Ain (Ain - France) le 19/06/2009 Jougne (Doubs - France) le 28/07/2007

Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 19/07/2012

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 14/07/2003

Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 25/07/2006

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Pont-d'Ain (Ain - France) le 19/06/2009 Jougne (Doubs - France) le 29/07/2016

Epipactis rhodanensis
Pont-d'Ain
(Ain - France) le 19/06/2009

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Petit-Noir (Jura - France) le 16/07/1996

Epipactis rhodanensis
Petit-Noir (Jura - France) le 16/07/1996

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 27/07/2005

Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 27/07/2005

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Jougne (Doubs - France) le 27/07/2005 Martigny (Valais - Suisse) le 29/06/1999

Epipactis rhodanensis
Lyon (Rhône - France) le 29/06/1996

Epipactis rhodanensis Epipactis rhodanensis
Chasse-sur-Rhône (Isère - France) le 21/07/2001

Epipactis rhodanensis : site
Jougne (Doubs - France) le 04/08/2016 : site avec Epipactis rhodanensis au centre de le photo

Epipactis rhodanensis sans chlorophylle Epipactis rhodanensis sans chlorophylle
Lyon (Rhône - France) le 28/06/2016 : individu sans chlorophylle