Corallorhiza trifida Chatelain Orchidaceae
Racine de corail

Corallorhiza trifida
Frasne (Doubs - France) le 28/05/2001

Corallorhiza trifida
Bonnevaux (Doubs - France) le 04/06/2010

Corallorhiza trifida
Frasne (Doubs - France) le 02/06/2006

Corallorhiza trifida
Bonnevaux (Doubs - France) le 31/05/2010

Corallorhiza trifida

Corallorhiza trifida

Zermatt (Valais - Suisse) le 10/07/2004 Vouvry (Valais - Suisse) le 31/05/2009

Corallorhiza trifida
Bonnevaux (Doubs - France) le 04/06/2010

Corallorhiza trifida
Bonnevaux (Doubs - France) le 04/06/2010

Corallorhiza trifida

Corallorhiza trifida & Moneses uniflora

Frasne (Doubs - France) le 19/05/2007 Vouvry (Valais - Suisse) le 31/05/2009
en compagnie de Moneses uniflora

Corallorhiza trifida
Frasne (Doubs - France) le 02/06/2006

Corallorhiza trifida
Frasne (Doubs - France) le 20/05/1998

Corallorhiza trifida
Bonnevaux (Doubs - France) le 04/06/2010

Corallorhiza trifida
Bonnevaux (Doubs - France) le 04/06/2010

Corallorhiza trifida
Mývatn (Islande) le 15/07/2015

Corallorhiza trifida
Mývatn (Islande) le 15/07/2015

Corallorhiza trifida
Mývatn (Islande) le 15/07/2015