Iberolacerta horvathi (Méhel˙, 1904) Lacertidae
Lézard d'Horvath

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi  Iberolacerta horvathi 

Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi  Iberolacerta horvathi 

Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi & Asplenium trichomanes
Slovénie le 03/07/2018 avec Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018

Iberolacerta horvathi
Slovénie le 03/07/2018