Gallotia galloti eisentrauti  
 

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014 (Opuntia dillenii en arrière plan)

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti Gallotia galloti eisentrauti

Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 27/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 22/02/2016

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 26/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 26/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 28/02/2014

Gallotia galloti eisentrauti
Tenerife (Canaries - Espagne) le 28/02/2014