Saxifraga hirculus L. Saxifragaceae
Saxifrage oeil de bouc, Saxifrage dorée
Saxifraga hirculus Saxifraga hirculus
Bannans (Doubs - France) le 13/08/2011 Bannans (Doubs - France) le 07/07/2011

Saxifraga hirculus
Le Chenit (Vaud - Suisse) le 03/07/2011

Saxifraga hirculus
Bannans (Doubs - France) le 13/08/2011

Saxifraga hirculus Saxifraga hirculus
Bannans (Doubs - France) le 13/08/2011 Frasne (Doubs - France) le 17/08/2006

Saxifraga hirculus
Frasne (Doubs - France) le 17/08/2006

Saxifraga hirculus Saxifraga hirculus
Frasne (Doubs - France) le 12/08/2004 Le Chenit (Vaud - Suisse) le 03/07/2011

Saxifraga hirculus
Frasne (Doubs - France) le 12/08/2004

Saxifraga hirculus
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015

Saxifraga hirculus Saxifraga hirculus
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015

Saxifraga hirculus et Platanthera hyperborea
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015 avec Platanthera hyperborea

Saxifraga hirculus et Platanthera hyperborea
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015 en boutons devant Platanthera hyperborea


Accueil botanique


Accueil
Plantes protégées