Nidularia deformis (Willdenow : Pers.) Fr. & Nordh.
= Nidularia farcta (Roth) Fr.

Nidulaire
ComestibilitÚ

Nidularia deformis = Nidularia farcta
Amont-et-Effreney (Haute-Sa˘ne - France) le 28/09/2014

Nidularia deformis = Nidularia farcta
Amont-et-Effreney (Haute-Sa˘ne - France) le 28/09/2014

Nidularia deformis = Nidularia farcta
Amont-et-Effreney (Haute-Sa˘ne - France) le 28/09/2014

Nidularia deformis = Nidularia farcta
Amont-et-Effreney (Haute-Sa˘ne - France) le 28/09/2014

Nidularia deformis = Nidularia farcta
Besanšon (Doubs - France) le 07/11/2000


Retour accueil Myco
 


Retour Ó la page d'accueil