Orchis spitzelii Sauter ex W.D.J. Koch Orchidaceae
Orchis de Von Spitzel
Orchis spitzelii Orchis spitzelii

Le Frasnois (Jura - France) le 01/06/1995

Orchis spitzelii
Le Frasnois (Jura - France) le 01/06/1995

Orchis spitzelii
Le Frasnois (Jura - France) le 25/05/2004

Orchis spitzelii Orchis spitzelii

Negades (Epire - Grèce) le 27/04/2007