Ophrys promontorii O. Danesch & E. Danesch
Ophrys du promontoire

Ophrys promontorii Ophrys promontorii
Gargano (Pouilles - Italie) le 13/04/2008

Ophrys promontorii
Gargano (Pouilles - Italie) le 13/04/2008

Ophrys promontorii
Gargano (Pouilles - Italie) le 13/04/2008

Ophrys promontorii Ophrys promontorii
Gargano (Pouilles - Italie) le 15/04/2004