Saxifraga hirculus L. Saxifragaceae
Saxifrage oeil de bouc, Saxifrage dorée

Saxifraga hirculus
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015

Saxifraga hirculus Saxifraga hirculus
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015

Saxifraga hirculus et Platanthera hyperborea
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015 avec Platanthera hyperborea

Saxifraga hirculus et Platanthera hyperborea
Hvammstangi (Islande) le 13/07/2015 en boutons devant
Platanthera hyperborea


Accueil botanique


Accueil
Plantes protégées