Saxifraga cespitosa L. Saxifragaceae
Saxifrage gazonnante

Saxifraga cespitosa
Egilsstağir (Islande) le 17/07/2015

Saxifraga cespitosa
Egilsstağir (Islande) le 17/07/2015

Saxifraga cespitosa
Egilsstağir (Islande) le 17/07/2015

Saxifraga cespitosa
Egilsstağir (Islande) le 17/07/2015

Saxifraga cespitosa
Vík (Islande) le 19/07/2015


Accueil botanique


Retour accueil Myco