Epipactis atrorubens x kleinii
=
Epipactis atrorubens x parviflora
= Epipactis x cardonneae J.-M. Lewin

Orchidaceae

Epipactis atrorubens

Epipactis x cardonneae

Epipactis kleinii
Epipactis atrorubens Epipactis atrorubens x kleinii Epipactis kleinii

Epipactis atrorubens x kleinii = Epipactis x cardonneae
Pyrénées-Orientales - France le 28/06/2000

Epipactis atrorubens x kleinii = Epipactis x cardonneae
Pyrénées-Orientales - France le 28/06/2000

Epipactis atrorubens x kleinii = Epipactis x cardonneae
Pyrénées-Orientales - France le 28/06/2000

Epipactis atrorubens x kleinii = Epipactis x cardonneae
Pyrénées-Orientales - France le 28/06/2000