Dactylorhiza sambucina var. zimmermanii A. Camus  Orchidaceae
 

Dactylorhiza sambucina var. zimmermanii
Sainte Baume (Var - France) le 02/05/1994