Saxifraga bryoides L. Saxifragaceae
Saxifrage fausse mousse, Saxifrage faux bryum,
Saxifrage d'Auvergne

Saxifraga bryoides
Finhaut (Valais - Suisse) le 14/07/2010

Saxifraga bryoides
Finhaut (Valais - Suisse) le 14/07/2010

Saxifraga bryoides
Molines-en-Queyras (Hautes-Alpes - France) le 21/07/2011

Saxifraga bryoides
Finhaut (Valais - Suisse) le 14/07/2010

Saxifraga bryoides
Zermatt (Valais - Suisse) le 04/07/2010

Saxifraga bryoides
Finhaut (Valais - Suisse) le 14/07/2010


Accueil botanique


Accueil
Plantes protégées