Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Salamandridae
Triton crêté

Triton à crête
Belfort (Territoire de Belfort-France) le 19/04/2005 : mâle

Triton à crête
Belfort (Territoire de Belfort-France) le 19/04/2005 : mâle

Triturus cristatus
Morteau (Doubs-France) le 12/05/2005 : couple

Triton à crête
Doubs-France le 24/05/2009 

Triturus cristatus
Morteau (Doubs-France) le 12/05/2005 : mâle

Triton à crête : phase terrestre
Bonnevaux (Doubs-France) le 22/05/2009 : Phase terrestre

Triton à crête : phase terrestre
Bonnevaux (Doubs-France) le 22/05/2009 : Phase terrestre

Triturus cristatus
Doubs - France le 22/07/2018 : larve

Triturus cristatus
Doubs - France le 22/07/2018 : larve

Triturus cristatus  Triturus cristatus 

Doubs - France le 22/07/2018 : larve

Triturus cristatus
Doubs - France le 22/07/2018 : larve